Kedves Látogatóink!

Az oldalon átmenetileg nem lehet megtekinteni gyógyszereket, valamint nem üzemel a kereső, a belépés és a fórum. Az oldal frissítése után újra működni fog.Kedves Betegeink, Kolleginák, Kollégák!


Új fejezetéhez érkezett a közforgalmú gyógyszerészet a szolgáltatások területén. Sőt maga a közforgalmú gyógyszerészet is lényeges átalakulás előtt áll. Nem lesz elegendő a jövőben kizárólag a gyógyszerészeti szakmai szolgáltatások hibátlan, szakszerű, empatikus nyújtása a betegek részére, hanem ezen túlmenően olyan szolgáltatások megjelenése is várható, amelyek kiterjesztik az eddig ismert gyógyszerészi feladatokat. A mai gyógyszertár olyan egészségügyi intézmény, amely gyakorlatilag folyamatosan a lakosság rendelkezésére áll, ahol a gyógyszer szakértője naprakész információval szolgál, ahol az egészségügyi szempontok fontosabbak a kereskedelmieknél és minden tevékenység a betegek érdekében történik. Szeretnénk, ha ez a jövőben is így maradna, ezért meg kell hallanunk azokat a hangokat, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy az idő múlásával megjelennek az eddigiektől eltérő igények is.
Kétségtelen, hogy a mi hivatásunk egyben szolgálat is. Tevékenységünk közgazdasági értelemben alapvetően szolgáltatás. A társadalomban a szolgáltatások folyamatos bővülése magával hozza, hogy mi sem nézhetjük tétlenül a mellettünk elviharzó fejlődést. Alkalmazkodnunk kell. Ez az alkalmazkodás abban nyilvánul meg, hogy az élet más területein megszokott és ismert szolgáltatásokat kiegészítjük hivatásunk jellemzőivel és így kínáljuk a lakosság részére. A szolgáltatások bővítése azonban nem egyszerő feladat a gyógyszertár számára. Túl azon, hogy minden szolgáltatás megindítása anyagi áldozatvállalással is együtt jár nem könnyő eldönteni azt sem, hogy melyek legyenek ezek, milyen sorrendben, milyen minőségben stb.
Egyáltalán nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a gyógyszertár által közvetített szolgáltatás mögött van-e szakmai garancia. Azokban az esetekben, amikor a szolgáltatásokat a gyógyszertár saját maga önállóan szervezi (pl. gyógyszerészi gondozás) képes gondoskodni a megfelelő szakmai garanciáról. Azonban, ha közvetített szolgáltatást nyújt (pl. tájékoztatás a közgyógyellátási keret nagyságáról) a munkájának minősége már az eredeti szolgáltató tevékenységének minőségétől függ.
A gyógyszertári szolgáltatások területén tehát három helyzetet különíthetünk el.  Az első esetben a gyógyszertár maga veszi igénybe a számára nyújtott szolgáltatást (pl. könyvelés, biztosítás, informatika). A második esetben saját maga szervezi a szolgáltatást és nyújtja a lakosság számára (pl. gyógyszerészi gondozás, házipatika ellenőrzés), míg a harmadik csoportot a közvetített szolgáltatások köre adja (pl. árubeszerzés, reklám, továbbképzés). Ez utóbbiba olyan szolgáltatások tartoznak, melyeket a gyógyszertár egy külső partnertől vesz igénybe, és ezt az alapot felhasználva nyújt szolgáltatást a betegkörének. Ilyenkor számos problémával szembesülhet a gyógyszertár. Egyáltalán nem mindegy a közvetített szolgáltatás minősége, megbízhatósága, szakmai tartalma, gazdasági paraméterei.
Minden vállalkozásra általánosan igaz az a megállapítás, hogy minél nagyobb volumenben vesz igénybe egy szolgáltatást annál nagyobb az esélye, hogy komoly mértékű díjkedvezményben részesüljön. Az a megállapítás is igaz, hogy minél nagyobb a szolgáltatást nyújtó, és a szolgáltatást igénybe vevő közötti gazdasági potenciál különbsége, annál kevésbé hatékonyan képes az igénybe vevő a saját érdekeit képviselni. Egyértelmű tehát, hogy a gyógyszertáraknak érdemes egy olyan szervezeti formát vagy rendszert kialakítaniuk, amelyben a közösen megjelenő érdekeket – egymás függetlenségét tiszteletben tartva – képviselni, képviseltetni tudják.
Ennek megvalósulását tűzte célul a Békéshelp Közhasznú Szolgáltató Társaság. Fő tevékenysége szolgálni a közforgalmú gyógyszertárak érdekeit a gyógyszertárakban megjelenni kívánó szolgáltatások összefogásával, minőségének ellenőrzésével, gazdasági értékének elemzésével. Ezzel segítve elő, hogy a gyógyszertár megfelelő minőségű szolgáltatást tudjon nyújtani betegeinek is. A Társaság gazdasági formájából adódóan nem profitorientált, ami lehetővé teszi, hogy valóban a gyógyszerészeti hivatást és a beteg ember érdekeit tartsa elsősorban szem előtt. A Társaság az első (a gyógyszertár saját maga számára vesz igénybe szolgáltatást) és a harmadik (közvetített szolgáltatások a betegek részére) szolgáltatási csoportban fejti ki tevékenységét.
Postacímünk:         1068 Budapest, Dózsa György út 86/b
E-mail:                   bekeshelp@mgyk.hu